Спеціальність 5.05090302

"Обслуговування і ремон пристроїв звязку та оргтехніки "

Спеціальність 5.05020204

 " Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на залізничному транспорті "

 

 

 

Безперебійна робота залізничного транспорту в значній мірі залежить від надійного функціонування сучасних автоматизованих систем керування процесами перевезень.  У першу чергу до таких систем ставляться системи сигналізації й звязку,які забезпечують регулювання руху поїздів, автоматизацію поїзних і маневрових пересувань, й розформування поїздів,ефективний контроль за технічним станом різних обєктів, передача й обробка інформації. Системи автоматики і телекомунікацій на залізничному транспорті будуються на сучасній мікроелементній базі з використанням прогресивних комп’ютерних технологій. На відділенні вивчаються наступні предмети:

    Вища математика, фізика, обчислювальна техніка,теорія електричних і магнітних полів, електроніка, мікропроцесорні пристрої, програмне забезпечення комп’ютерних систем, цифрові системи комутації.

 

Відділення готує молодших спеціалістів та надає кваліфікацію  електромеханіка електрозв’язку

 

Випускники можуть займати такі посади:

-          електромеханік зв’язку

-          електромеханік радіозв’язку

-          диспетчер зв’язку

-          технік зв’язку

-          технік обчислювального центру

-          електромеханік лінійних споруд та абонентських пристроїв

-          електромеханік дільниці

-          електромеханік телебачення (радіомовлення)

-          технік обчислюваного (інформаційно-обчислюваного)центру

-          черговий підприємства зв’язку

-          регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів

-          радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування

 

    Випускники технікуму можуть продовжувати навчання в Дніпропетровському  національному  університеті  залізничного  транспорту    імені  академіка  В. Лазаряна 

і Харківській Державній академії залізничного транспорту зі скороченим строком навчання-4 роки.

   Випускники технікуму працевлаштовуються на підприємства дистанції сигналізації та зв’язку Донецької залізниці, та підприємства УКРТЕЛЕКОМУ