Спеціальність 5.07010501

           "Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація 

                            тягового рухомого складу"

                 

Молодший спеціаліст технік-електромеханік повинен бути підготовленим до активної творчої професійної і соціальної діяльності,вільно володіти державною мовою.

Повинен вміти оцінювати історичні і сучасні процеси і проблеми суспаільного життя країни,

місце і роль в ній своєї професійної діяльності,проблеми і тенденції світового розвитку, повинен мати моральні якості,навички організаторської і управлінської діяльності. вміти приймати професійні рішення з урахуванням їх соціальних  наслідків,а також приймати активну участь в роздубові держави в умовах радикальної ринкової реформи,  декократизації суспільного життя,бути патріотом України,інтернаціоналістом з почуттям відповідальності за поручену справу

Технік-електромеханік може працювати на посадах бригадира,майстра,механіка,машиніста тепловоза,електровоза,електропоїзда,дизель-поїзда,техніка,приймальника локомотивів, машиніста-інструктора,старшого майстра та на інших посадах

Народженням відділення «Технічне обслуговування і ремонт локомотивів» слід вважати 1957 рік ,коли відбувся перший випуск студентів за спеціальністю «Технічне обслуговування,ремонт та експлуатація рухомого складу залізниць».Щорічно залізниці магістрали держави отримують більше 60 спеціалістів залізничного транспорту

Період навчання — 3 роки 10 місяців.На I і II курсах студенти вивчають загальноосвітні і загальнотехничні предмети,отримуючи середню освіту.Глибоке вивчення своєї спеціальності відбувається на III та IV курсах.До послуг студентів нові,добре оснащені аудиторії, лабораторії, комп'ютерний клас,спортивний зал.Практичні навички спеціалісти починають набувати у навчальних майстернях  на заняттях слюсарному, токарному, електромонтажному та електрозварювальному цехах і в подальшому закріплюютьпід час технологічної практики ,яка триває 4 місяці.За цей час студенти набувають кваліфікацію слюсаря по ремонту тягового рухомого складу III розряду ,помічника машиніста електровоза, тепловоза,електросекції.

Базовим проходженням практики є локомотивні депо Донецької та Південної залізниць. Навчання в технікумі закінчується проходженням преддипломної практики, виконанням і захистом дипломного проекту.

Випускники відділення «Технічне обслуговування і ремонт локомотивів» мають змогу працювати в локомотивному депо

техніком

бригадиром

помічником машиніста

а після набуття досвіду практичних робіт:

майстром

приймальником локомотивів

черговим по депо

машиністом.

Крім цього випускник відділення може працювати практично в кожній галузі народного господарства , так як отримана спеціальність має дуже широкий профіль. Багато студентів закінчивши технікум, продовжують навчання у вищих навчальних закладах м. Харкова і Днепропетровська.

Провідне місце в житті студентів має спорт і відпочинок . Технікум має спортивні майданчики, стрілецький тир, спортивниий и тренажерний зали, турбазу. Постійно працюють секції волейболу ,баскетболу, легкої атлетики , плавання , настільного тенісу, кульової стрільби. Цілорічно проводяться змагання, туристичні походи, екскурсії, дні здоров'я , вечори  відпочинку.