Слов'янський коледж транспортної інфраструктури надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації та Указом Президента України
 Надання публічної інформації СлКТІ здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Поштова адреса Слов'янського коледжу транспортної інфраструктури:

вул. Гагаріна , 7, м.Слов’янськ , Донецька обл. , відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

телефон: (06262) 7-30-31;

факс: (06262) 7-26-46;

електронна пошта: stzt@meta.ua